Maler for rapportering på tilskudd til frivillige organisasjoner for gjennomføring av aktiviteter for barn i asylmottak


Mottakere av tilskudd til aktivitetsmidler i 2022 skal levere statusrapport innen 1. oktober 2022 og sluttrapport senest innen 01. april 2023.

Publisert: 11.12.2020 - Sist endret: 30.08.2022

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak er regulert i forskrift om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak (eksternt nettsted). 

Mottakere av tilskuddsmidler til gjennomføring av aktiviteter må rapportere dette. Statusrapport skulle i utgangspunktet leveres innen 1. september 2022, men denne fristen er utsatt til 1. oktober 2022. Sluttrapport må leveres så snart som mulig etter at aktivitetene er gjennomført, men senest innen 01. april 2023. Rapportene sendes til udi@udi.no.»

Formålet med rapporteringen er å  

  • gi UDI en foreløpig oversikt over gjennomføringen av aktiviteten(e) du/dere har fått tilskudd til å gjennomføre 
  • gi UDI et grunnlag for å vurdere måloppnåelsen (jf. forskriften §§ 1 (eksternt nettsted) og 3) (eksternt nettsted) 
  • kontrollere at tilskuddet blir brukt i tråd med vilkårene for tildelingen   

Maler til nedlasting

For spørsmål, ta kontakt med:

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?