Maler for rapportering på tilskudd til frivillige organisasjoner og andre tilskuddsmottakere for gjennomføring av aktiviteter for barn i asylmottak


Mottakere av tilskudd til aktivitetsmidler i 2023 skal levere statusrapport innen 15. august 2023 og sluttrapport senest innen 1. april 2024.

Published: 11.12.2020 - Last changed: 23.06.2023

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak er regulert i forskrift om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak (eksternt nettsted). 

Mottakere av tilskuddsmidler til gjennomføring av aktiviteter må rapportere dette. Statusrapport per 1. august skal leveres senest innen 15. august 2023. Sluttrapport må leveres så snart som mulig etter at aktivitetene er gjennomført, men senest innen 1. april 2024. Rapportene sendes til udi@udi.no.

Formålet med rapporteringene er å 

  • gi UDI en oversikt over gjennomføringen av aktiviteten(e) du/dere har fått tilskudd til å gjennomføre 
  • gi UDI et grunnlag for å vurdere måloppnåelsen (jf. forskriften §§ 1 (eksternt nettsted) og 3) (eksternt nettsted)
  • kontrollere at tilskuddet blir brukt i tråd med vilkårene for tildelingen 

Maler til nedlasting

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?