Større variasjon i ventetider for søknader om oppholdstillatelse


Fra 2022 kan det i en overgangsperiode bli større variasjon i ventetider på søknader om opphold. Dette skyldes at UDI legger om måten vi jobber på for at flere skal få raskere svar på søknaden sin.

Publisert: 15.12.2021

Fra januar 2022 ser UDI på nye søknader om oppholdstillatelse etter hvert som de overføres til UDI for å vurdere om søknaden kan behandles direkte, eller om vi må hente inn mer informasjon. Det kan for eksempel være at det mangler opplysninger slik at vi må kontakte søkeren, at saken krever intervju eller at søkeren og referansepersonen må ta en DNA-test.

På den måten sikrer vi at saker ikke blir liggende på vent før vi setter i gang neste steg i saksbehandlingen. Selv om UDI legger om saksløpet for nye oppholdssaker, vil flertallet av saksbehandlerne våre fortsatt arbeide med de eldre sakene. 

Den nye arbeidsflyten vil gjelde for de fleste sakstyper om oppholdstillatelse, men ikke alle. Vi vil legge ut mer informasjon om ventetider på de enkelte sakstypene senest innen utgangen av februar 2022.

Hvis du søker om en type oppholdstillatelse som er omfattet av disse endringene etter 1. januar 2022, så vil søknaden din følge det nye saksløpet.

Du får raskere beskjed om noe mangler

Målet med denne omleggingen er å arbeide mer effektivt og at det på sikt skal bli mer forutsigbart for deg som søker. Hvis en søknad blir liggende lenge før vi vurderer den, kan situasjonen for deg som søker endre seg, eller noe av informasjonen kan bli for gammel og må hentes inn på nytt.  

Vi vet at mange søkere blir utrygge og kontakter oss hvis det tar lang tid før de får svar på søknaden sin. Når vi begynner å jobbe med nye saker fortløpende, kan vi gi deg som søker raskere beskjed hvis det mangler informasjon i søknaden som du må ettersende til oss. Vi får også satt i gang nødvendige undersøkelser som intervju og DNA-undersøkelser raskere. Det betyr dessverre at det i en overgangsfase vil være stor variasjon i hvor lang tid det tar å få svar på søknader av samme sakstype.  

Ventetiden din kan bli kortere eller lengre

UDI har mange saker som ligger i kø for å bli behandlet. Fordi vi fra januar 2022 saksbehandler både eldre og nye søknader, kan du som søker oppleve at det er forskjell på om din søknad behandles like raskt som andre lignende søknader. Det betyr dessverre også at det kan ta lengre tid enn tidligere oppgitt før du får svar på søknaden din.  

Du må være oppmerksom på at selv om du har sendt inn søknaden din på nett, så kommer ikke saken direkte til UDI. Søknaden din er regnet som levert når du har vært hos politiet/SUA eller et VFS søknadssenter og levert vedleggene til søknaden din.  

Det kan være lang ventetid for å få time hos politiet nå. Ventetiden vi oppgir på udi.no er den tiden vi anslår det vil ta før du får svar på søknaden din etter at søknaden med vedlegg er levert til politi/SUA eller VFS søknadssenter.

Ofte stilte spørsmål

  • Jeg husker ikke når jeg leverte dokumentene mine. Hvordan finner jeg ut det?

Fant du det du lette etter?