Registrerte asylsøknader og søknader om midlertidig kollektiv beskyttelse, etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2023)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse (asyl), inkludert personer som søker om kollektiv beskyttelse, som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2023 uke 9 - uke 11: Registrerte asylsøknader1 etter fem største statsborgerskap
Statsborgerskap Uke 9 Uke 10 Uke 11
Ukraina 787 599 525
Syria 18 10 9
Afghanistan 21 4 0
Venezuela 4 2 9
Eritrea 6 5 3
Andre 30 24 30
Totalt 866 644 576

1"Registrert asylsøknad" er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

Oppdateres mandag hver uke.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?