Registrerte asylsøknader og søknader om midlertidig kollektiv beskyttelse, etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2024)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse (asyl), inkludert personer som søker om kollektiv beskyttelse, som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2024 uke 18 - uke 20: Registrerte asylsøknader1 etter fem største statsborgerskap
Statsborgerskap Uke 18 Uke 19 Uke 20
Ukraina 270 306 282
Syria 17 28 14
Eritrea 7 16 13
Statsløs 5 7 2
Tyrkia 6 1 7
Andre 20 26 23
Totalt 325 384 341

1"Registrert asylsøknad" er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

Oppdateres mandag hver uke.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?