Registrerte asylsøknader og søknader om midlertidig kollektiv beskyttelse, etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2023)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse (asyl), inkludert personer som søker om kollektiv beskyttelse, som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2023 uke 36 - uke 38: Registrerte asylsøknader1 etter fem største statsborgerskap
Statsborgerskap Uke 36 Uke 37 Uke 38
Ukraina 1155 1 059 1175
Syria 48 55 81
Tyrkia 7 7 16
Russland 14 3 4
Eritrea 3 6 6
Andre 42 38 39
Totalt 1269 1168 1321

1"Registrert asylsøknad" er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

Oppdateres mandag hver uke.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?