Asylsøknader fra enslige mindreårige etter søknadsmåned og statsborgerskap (2024)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf utlendingsloven § 28, i 2023, hvor søker oppgir å være under 18 år og uten foreldre eller andre omsorgspersoner. Tabellen viser også statsborgerskap til søker og søknadsmåned.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - mai 2024: Enslige mindreårige asylsøkere etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Total
Afghanistan 4 4 11 4 6 29
Eritrea 5 3 3 4 4 19
Etiopia 0 1 0 0 0 1
Gambia 0 1 0 0 0 1
Iran 1 0 0 0 0 1
Jemen 0 0 0 1 0 1
Niger 0 0 0 1 0 1
Sierra Leone 0 0 1 0 0 1
Somalia 0 0 0 0 1 1
Statsløs 1 0 0 0 2 3
Syria 18 8 3 9 5 43
Ukraina 0 1 0 0 0 1
Total 29 18 18 19 18 102

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?