Overføringsflyktninger (kvoteflyktninger)


Overføringsflyktning er personer som vanligvis er registrert som flyktninger hos UNHCR, men som ikke kan tilbys en varig løsning i det landet de befinner seg og som derfor presenteres for overføring til et tredje land.

For mange flyktninger er det umulig å returnere til hjemlandet sitt eller å bli integrert i landet de oppholder seg i. Les mer om retningslinjene for arbeidet med overføringsflyktninger på udiregelverk.no (eksternt nettsted)

Det er FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) som fremmer søknadene for overføringsflyktningene, og UDI bestemmer hvem av dem som får komme til Norge. Vi organiserer reisen for dem og har avklart på forhånd hvilken kommune de skal bo i.

  • Kvoten er politisk styrt

  • Kommisjonsuttak

  • Dossiersaker

  • Hastesaker og medisinske saker

  • Reisen til Norge

  • Hva gjør politiet?

  • Hva gjør Skatteetaten?

  • Familieinnvandring

Fant du det du lette etter?