Relokalisering av asylsøkere til Norge


Relokalisering gir asylsøkere muligheten til å få sin søknad om beskyttelse behandlet i et annet EU/EØS-land eller Sveits.

Regjeringen besluttet i september 2020 å relokalisere sårbare syriske barnefamilier fra Hellas, som med stor sannsynlighet kvalifiserer til oppholdstillatelse der det ikke er grunn til å anta at det foreligger eksklusjonsgrunner, eller andre forhold som berører grunnleggende nasjonale interesser. Dette innebærer at 50 personer som oppfyller kriteriene skal tilbys relokalisering til Norge.

Norges frivillige bidrag i EUs ad hoc relokalisering fra Hellas

UDI mottok, 9. september 2020, en instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet om å forberede og gjennomføre Norges frivillige bidrag.

  • Relokalisering fra Hellas er EUs ordning for å lette situasjonen i Hellas, og må ikke forveksles med UNHCR sitt system for overføringsflyktninger.

EUs frivillige relokaliseringsordning

I EUs relokaliseringsordning får asylsøkere mulighet til å få søknaden om beskyttelse (asyl) behandlet i et annet EU/EØS-land. Hensikten med ordningen er å støtte sårbare grupper.

Greske myndigheter bestemmer hvilket land de vil fremmer en asylsøker som kandidat for relokalisering. Det landet har da muligheten til å godta eller avvise asylsøkeren som er foreslått.

Dersom landet aksepterer at asylsøkeren relokaliseres dit, får asylsøkeren reisen organisert gjennom den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Når asylsøkeren kommer til landet de blir relokalisert til, blir søknaden om beskyttelse behandlet etter vanlige rutiner i dette landet.

Spørsmål om deltakelse i ordningen må rettes til greske myndigheter.

Tidligere relokaliseringsprogram

I 2016 og 2017 eksisterte det en ordning der personer som hadde søkt om beskyttelse i Hellas eller Italia kunne søke om å bli overført til et annet europeisk land og få søknaden sin behandlet der. Ordningen het relokalisering.

Norges forpliktelser i EUs relokaliseringsprogram

Stortinget besluttet i desember 2015 at Norge skulle ta imot 1 500 asylsøkere som befant seg i Italia og Hellas, i løpet av 2016 og 2017.

  • Relokaliseringprogrammet er et EU/EØS-samarbeid og må ikke forveksles med UNHCR sin ordning for overføringsflyktninger.

Relokaliseringsprogrammet

I EUs relokaliseringsprogram fikk asylsøkere mulighet til å få søknaden om beskyttelse (asyl) behandlet i et annet EU/EØS-land.

Italienske og greske myndigheter kunne bestemme til hvilket land de fremmet en asylsøker som kandidat for relokalisering. Det landet hadde da mulighet til å godta eller avvise asylsøkeren som ble foreslått.

Dersom landet aksepterte at asylsøkeren kunne relokaliseres dit, fikk asylsøkeren reisen organisert gjennom den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Når asylsøkeren kom til landet de ble relokalisert til, ble søknaden om beskyttelse behandlet etter vanlige rutiner i dette landet.

Mer informasjon om hvem ordningen gjaldt for, og hvilke krav en asylsøker måtte oppfylle, finner du hos det europeiske asylstøttekontoret (EUAA) (eksternt nettsted).

 

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?