Relokalisering av asylsøkere til Norge


Relokalisering gir asylsøkere i noen europeiske land muligheten til å få sin søknad behandlet i et annet EU/EØS-land eller Sveits.

Relokalisering er EUs ordning for å lette situasjonen i europeiske land som mottar veldig mange asylsøkere. UDI velger ut asylsøkere som oppholder seg i et EU-land og overfører dem til Norge, der søknaden om asyl blir behandlet.

Det varierer fra år til år hvor mange asylsøkere som blir relokalisert til Norge og fra hvilke land vi henter asylsøkere fra. Det ble besluttet at Norge skulle relokalisere 200 asylsøkere i 2023. De 200 skulle velges ut blant asylsøkere som befinner seg i Hellas (75 personer), Kypros (50 personer) og Italia (75 personer).

Hvem kan relokaliseres?

For å kunne bli relokalisert, må søkeren være registrert som asylsøker i landet de oppholder seg i og samtykke i at saken overføres til Norge for behandling.

De som relokaliseres til Norge er voksne søkere og eventuelt medfølgende barn som mest sannsynlig vil få ja på søknad om beskyttelse i Norge. Det betyr at de må oppfylle noen kriterier:

• identitet er tilstrekkelig sannsynliggjort
• det er høy sannsynlighet for at de har et beskyttelsesbehov
• det er lite sannsynlig at det finnes grunner til å ekskludere søkeren fra flyktningstatus
• det er lite sannsynlig at saken kan berøre grunnleggende nasjonale interesser

Du finner kriteriene og gjennomføringen av relokalisering av asylsøkere til Norge (eksternt nettsted) i instruksen fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Forskjellen mellom relokaliserte asylsøkere og overføringsflyktninger

De som relokaliseres til Norge er ikke overføringsflyktninger. Den største forskjellen er at overføringsflyktninger får søknaden sin behandlet før de kommer til Norge.

De som relokaliseres til Norge søker om beskyttelse og får søknaden sin behandlet etter at de kommer til Norge.

Det betyr at de som blir relokalisert må vente på å få svar på søknaden, og har samme ventetid som de som har kommet til Norge på egen hånd.

Fant du det du lette etter?