Asylsøknader fra enslige mindreårige etter søknadsmåned og statsborgerskap (2023)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf utlendingsloven § 28, i 2023, hvor søker oppgir å være under 18 år og uten foreldre eller andre omsorgspersoner. Tabellen viser også statsborgerskap til søker og søknadsmåne
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - februar 2023: Enslige mindreårige asylsøkere etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Total
Afghanistan 27 22 49
Eritrea 3 0 3
Marokko 2 1 3
Somalia 1 0 1
Syria 16 5 21
Tyrkia 0 1 1
Ukraina 2 1 3
Total 51 30 81

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?