Skal søkje Arbeidssøkjar


Vanlegvis må du ha eit tilbod om arbeid i Noreg før du kan søkje om opphaldsløyve for arbeid. Dersom du er faglært, kan du i nokre spesielle tilfelle få opphaldsløyve for å vere i Noreg medan du søkjer etter arbeid. 

Informasjonen er tilpasset

Søkeren er statsborger i: Ukraina

Sjekk om du fyller krava som er omtalte under. Viss ikkje kan du ikkje komme til Noreg før du har fått eit tilbod om arbeid og har fått eit opphaldsløyve.

Kven er du?

  • Arbeidssøkjar som er nyutdanna i Noreg eller forskar

behandlingstid

Ventetid

Sjekk hvor lenge du må vente for å få svar på en søknad om oppholdstillatelse for å arbeide.

Fant du det du lette etter?