Faglært


For å regnes som faglært må du ha fullført fagutdanning, fullført høyere utdanning eller ha spesielle kvalifikasjoner.  

Krav til utdanningen/kompetansen din

Du må ha en av disse typene utdanning/kompetanse

  • fullført fagutdanning fra videregående skole, minst tre år, for eksempel som snekker eller helsefagarbeider. Det må finnes en tilsvarende fagutdanning i Norge.
  • fullført utdanning eller grad fra universitet/høyskole, for eksempel bachelor-grad som ingeniør eller sykepleier.
  • spesielle kvalifikasjoner er kompetanse du har opparbeidet deg gjennom lang yrkeserfaring, eventuelt i kombinasjon med kurs og noe utdanning. Du må ha like høy kompetanse som en som har fullført fagutdanning fra videregående skole. Vanligvis må du ha minst 6 års yrkeserfaring. For eksempel, hvis du har arbeidserfaring som maler, må du legge fram detaljerte arbeidsattester fra tidligere arbeidsgivere som viser at du har lært og kan det samme som en person som har fagutdanning som maler. Det skal svært mye til å få tillatelse i slike saker. Mange søknader blir avslått.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?