Presse Innsyn i UDIs postjournal


Gjennom tjenesten eInnsyn kan du søke i brev og dokumenter som er sendt til og fra UDI, og bestille den informasjonen du ønsker innsyn i.

UDIs saksdokumenter er offentlige med mindre det er gjort unntak i lov eller medhold av lov. Alle kan derfor kreve å få innsyn i det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak.

Når et saksdokument inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt må vi avslå krav om innsyn i disse opplysningene. Siden mange utlendingssaker er om personlige forhold som er underlagt taushetsplikt, vil UDI ofte unnta hele dokumenter fra innsyn.

For mer informasjon, se retningslinjer om rett til innsyn i dokumenter i Utlendingsdirektoratet (udiregelverk.no) (eksternt nettsted).

Slik får du innsyn 

UDI bruker eInnsyn (eksternt nettsted). Der kan du selv søke i våre postlister.

Vi ble en del av ordningen 8. april 2011. Er du på leting etter brev og dokumenter før den tid, kan du henvende deg til udi@udi.no for å be om innsyn. 

Du kan også sende begjæringen per post til:

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

For innsyn i enkeltsaker gjelder andre regler

Oppgir du en e-postadresse, kan vi sende dokumentene på e-post. Da tar det som regel ikke mer enn tre virkedager å få innsyn.

Hvis du vil klage

Får du avslag, skal UDI oppgi hvilken hjemmel som er grunnlag for avslaget. Du skal også få informasjon om retten til å klage og om klagefristen.

UDI vurderer om klagen din tas til følge eller om den skal sendes videre til det departementet som er klageorgan. Hvis vi opprettholder avslaget, forbereder vi saken og oversender til departementet.

Justis- og beredskapsdepartementet er klageorgan for saker etter utlendingsloven. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet er klageorgan for saker etter statsborgerloven. 

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?