Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2022)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse på individuelt grunnlag (asyl) jf. utlendingsloven § 28, i 2022 Norge har mottatt, hvilken måned søknaden ble mottatt og hvilket statsborgerskap de som søkte har.

Statistikken inneholder ikke søknader om midlertidig kollektiv beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina.

Statistikken blir oppdatert hver måned.

  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - desember 2022: Asylsøknader etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Total
Afghanistan 18 25 28 21 36 44 53 55 60 67 53 49 509
Albania 1 1 2 0 1 5 0 0 5 14 1 0 30
Algerie 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 6
Angola 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Arabiske Emiratene 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Armenia 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Aserbajdsjan 0 0 10 2 0 1 0 4 0 2 1 0 20
Australia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Bangladesh 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 5
Belarus 0 0 2 5 8 1 1 0 3 1 2 4 27
Belgia 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Bosnia-Hercegovina 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Brasil 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Bulgaria 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Canada 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
Chile 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Colombia 16 12 21 3 17 4 8 3 20 24 17 6 151
Cuba 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 6
Danmark 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Dem. Rep. Kongo (DRC) 3 1 4 1 0 0 1 1 4 2 2 2 21
Egypt 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
El Salvador 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 3 10
Elfenbenskysten 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Eritrea 16 34 21 16 21 39 26 49 27 25 36 14 324
Eswatini 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Etiopia 4 8 2 4 3 5 1 5 7 6 7 6 58
Finland 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Frankrike 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Gambia 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4
Georgia 0 1 6 2 1 1 3 6 2 9 5 9 45
Ghana 0 0 0 1 0 1 0 0 4 1 0 1 8
Guatemala 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Guinea 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 0 6
Honduras 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
India 0 0 0 1 3 0 4 2 0 3 0 0 13
Irak 2 2 5 4 3 7 1 2 5 4 5 8 48
Iran 3 2 8 3 9 6 2 4 7 6 12 11 73
Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Italia 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4
Japan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Jemen 1 2 1 0 6 0 0 2 6 3 4 6 31
Jordan 2 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 7
Kamerun 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 6
Kasakhstan 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 8
Kenya 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kina 2 0 2 2 2 1 0 3 0 1 0 1 14
Kirgisistan 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 4
Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 7
Kroatia 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Libanon 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 5
Liberia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Libya 1 1 6 2 1 0 0 1 1 0 1 3 17
Litauen 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
Maldivene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Mali 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
Marokko 0 2 2 3 2 0 1 3 3 3 6 0 25
Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Moldova 1 0 6 0 1 1 0 0 2 0 0 1 12
Myanmar 0 0 1 0 0 2 3 2 0 2 0 2 12
Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Nigeria 0 0 8 2 2 0 0 0 1 1 8 2 24
Nord-Makedonia 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pakistan 0 1 6 1 3 2 3 2 3 1 3 1 26
Peru 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Polen 0 2 0 0 1 4 0 0 3 1 3 0 14
Romania 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Russland 5 4 25 27 15 8 14 15 45 59 38 27 282
Rwanda 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
Salomonøyene 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3
Saudi-Arabia 0 0 1 1 0 4 1 0 3 0 0 0 10
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 6
Sierra Leone 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Slovakia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Somalia 4 2 3 2 3 1 2 2 3 7 6 5 40
Spania 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Sri Lanka 0 1 0 1 3 1 0 5 0 0 0 0 11
Statsløs 5 7 7 7 5 2 5 11 5 5 6 7 72
Storbritannia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sudan 4 0 8 0 0 0 2 0 0 4 1 0 19
Sverige 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 6
Syria 50 42 48 34 106 96 81 214 294 285 233 102 1585
Sør-Afrika 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 8
Tadsjikistan 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6
Tanzania 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Tchad 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Thailand 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Tsjekkia 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
Tunisia 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 7
Turkmenistan 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Tyrkia 1 6 5 27 12 11 19 30 34 22 20 26 213
Tyskland 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6
Ukraina 0 2 115 89 58 47 63 108 88 97 81 81 829
USA 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 8
Usbekistan 0 0 4 3 1 0 1 3 7 2 2 0 23
Venezuela 12 16 8 7 8 3 15 8 4 3 7 3 94
Vietnam 0 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Zimbabwe 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
Østerrike 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 158 185 392 290 348 315 336 569 670 680 578 395 4916

Statistikken ble revidert i oktober 2022. Søknader om kollektiv beskyttelse er nå ikke inkludert i tabellen.
Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?