Nasjonalt ID-kort


Nasjonalt ID-kort er eit identitetsbevis som du kan bruke når du må legitimere deg.

Det er berre norske statsborgarar som kan søke om dette førebels, og det er frivillig å ha eit nasjonalt ID-kort.

Det er mogleg å få det nasjonale ID-kortet med reiserett, slik at du òg kan bruke det som eit reisedokument (på same måte som pass) når du skal reise til EØS-landa og Sveits.

Du må bestille time hos politiet på for å søke om nasjonalt ID-kort (ekstern nettstad), på same måte som pass.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?