EU/EØS-landa


Landa i «Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet» (EØS) kallast enten for EU/EØS-land eller EØS-land.

Desse består av EU-landa, og EFTA-landa Island, Liechtenstein og Noreg. EFTA-landet Sveits er ikkje med i EØS-samarbeidet, men blir rekna som EU/EØS-borgar i utlendingsloven.

Når vi bruker omgrepet «EU/EØS-borgar», meiner vi ein statsborgar av følgjande land:

 • Austerrike
 • Belgia
 • Bulgaria
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Hellas
 • Irland
 • Island
 • Italia
 • Kroatia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Nederland
 • Noreg
 • Polen
 • Portugal
 • Romania
 • Sveits
 • Sverige
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spania
 • Tsjekkia
 • Tyskland
 • Ungarn

Fant du det du lette etter?