Ettersende dokument til ei sak som er hos UDI


Dersom du har har ei sak hos UDI og no treng å ettersende eit dokument som manglar, nye opplysningar i saka di eller ei klage på eit vedtak, kan du laste det opp her. Du kan også laste opp dokument her dersom politiet har bedt deg om å gjere det.

For å laste opp dokument må du

  • enten ha vore hos politiet eller ambassaden/konsulatet/søknadssenteret
  • eller ha fått beskjed om å laste opp dokument av politiet

Hugs å skrive inn kvitteringsnummer på saka di

Viss du skriv inn kvitteringsnummeret på saka di vil dokumenta automatisk bli lagt på saka same dag. Du finn kvitteringsnummeret ditt i følgjebrevet du fekk då du leverte søknaden din i Søknadsportalen. Dersom du ikkje skriv inn kvitteringsnummeret vil dokumenta leggast på saka manuelt, og det kan ta inntil 14 dagar.

Skal du sende inn dokument til ei asylsak?

Her er informasjon til deg om korleis du må gå fram.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?