Slik sender du inn dokumenter til asylsaker


Sende inn originaldokumenter/pass

Originale pass og ID-dokumenter skal du levere personlig til politiet der du bor.

Du kan også sende dem i posten til:

Politiets utlendingsenhet
Postboks 2095 Vika
0125 Oslo

Du må skrive kontaktinformasjon (navn, adresse og telefonnummer) og DUF-nummeret ditt på et ark som du legger i konvolutten.

Ikke send originale dokumenter til UDI.

Sende inn kopier av dokumenter

Kopier av dokumenter kan du sende til Utlendingsdirektoratet, Postboks 2098 Vika,
0125 Oslo.

Du må skrive navnet ditt og DUF-nummeret ditt på et ark som du legger i konvolutten.