DUF-nummer


Viss du har søkt om vern (asyl) eller om opphaldsløyve i Noreg, får du eit DUF-nummer.
  • DUF-nummeret er registreringsnummeret ditt i UDI sitt datasystem. 

  • Alle som søker om vern eller opphald i Noreg får eit DUF-nummer. Du beheld same DUF-nummer dersom du søker igjen. 

  • Nummeret har tolv siffer, og byrjar med årstalet du søkte for fyrste gong (for eksempel 2012 586975 61). 

  • DUF-nummeret ditt finn du på sakspapir frå UDI. Viss du har opphaldskort eller asylsøkjarbevis, finn du også DUF-nummeret der. 

Etter at du har fått opphaldsløyve i Noreg, vil du få eit D-nummer eller eit fødselsnummer. 

Statsborgarar av EU/EØS-land må sjølv kontakte Skatteetaten (ekstern nettstad) for å få tildelt eit norsk identitetsnummer (D-nummer eller fødselsnummer).

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?