Personvernerklæringa til Utlendingsdirektoratet (UDI)


UDI behandlar personopplysningar som vi treng for å kunne behandle utlendingssaker og gjere andre oppgåver vi skal løyse.

Når vi «behandlar personopplysningar», vil det til dømes seie at vi samlar inn opplysningane, registrerer dei, set dei saman, lagrar dei eller leverer dei ut.

UDI skal behandle personopplysningane dine på ein lovleg og sikker måte. På denne sida kan du lese om korleis vi behandlar personopplysningane dine, og kva rettar du som er registrert i systema våre, har.

 • 1. Kvifor behandlar vi personopplysningane dine?

 • 2. Kva er det rettslege grunnlaget for behandlinga av personopplysningane dine?

 • 3. Kvar hentar vi opplysningane frå?

 • 4. Kva for personopplysningar behandlar vi?

 • 5. Kvar registrerer vi personopplysningane dine?

 • 6. Når kan vi avgjere ei sak automatisert?

 • 7. Kven har tilgang til personopplysningane dine?

 • 8. Korleis tek vi vare på personopplysningane dine?

 • 9. Kven leverer vi personopplysningane dine ut til?

 • 11. Kven er behandlingsansvarleg?

 • 14. Korleis kan du kontakte personvernombodet til UDI?

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?