Kurs og samlinger


Ny portal for opplæring av ansatte i asylmottak

UDI har etablert en nettportal som heter «Kurs og fagutvikling for ansatte i asylmottak». I denne portalen vil ansatte i asylmottak og driftsoperatører få informasjon om kurs og opplæringstiltak som UDI organiserer. Her ligger det også en kurskalender, med påmeldingslenke til de ulike opplæringstiltakene. Det finnes også opplæringsmateriell innen ulike temaer som er nyttige for de som jobber i asylmottak.

Alle som er ansatt i asylmottak eller er driftsoperatør for asylmottak skal ha tilgang til portalen. For å få tilgang, må du eller din leder sende en e-post til UDI på kursogfagsamlinger@udi.no, og opplyse om e-postadressene til den/de som skal ha tilgang.