UNE og UDI stopper returer til Sudan


Personer fra Sudan som har fått endelig avslag på opphold i Norge, har inntil 03.11.2023 ikke plikt til å returnere til Sudan. Politiet kommer heller ikke til å returnere noen med tvang til Sudan nå.

Publisert: 05.05.2023

Utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI) har besluttet midlertidig å suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Sudan. Bakgrunnen er at det har pågått kamper i landet siden konflikten mellom Sudans væpnede styrker (SFA) og den paramilitære styrken Rapid Sudan Forces (RSF) brøt ut 15. april. Kampene er mest intense i hovedstadsområdet, men det er også rapportert om kamper i andre deler av landet.

Den generelle sikkerhetssituasjonen i Sudan er nå så uoversiktlig og usikker, at det ikke er grunnlag for å behandle saker som omhandler sudanske borgere hvor resultatet vil innebære retur til hjemlandet.

UNEs Sudan-saker som kan medføre utreiseplikt, berostilles i seks måneder, fra og med 5. mai inntil 3. november 2023. Det betyr at UNE vil vente med å behandle sakene. Suspensjonen er besluttet for inntil 6 måneder for at UNE kan følge konfliktens utvikling og få en nødvendig og detaljert oversikt over situasjonen. UNE vil innen 3. november 2023 vurdere retursituasjonen til Sudan og om suspensjonen bør forlenges eller oppheves.

Hvem omfattes av suspensjonen?

Suspensjonen av utreiseplikten innebærer at de som tidligere har fått endelig vedtak om retur til Sudan, inntil videre ikke har plikt til å reise. Beslutningen gjelder både tidligere asylsøkere og personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket.

UNE har 34 saker til behandling fra sudanske borgere. Av disse er det omtrent 17 saker som kan medføre utreiseplikt, men som UNE nå vil vente med å behandle.

Dublin-saker ikke omfattet

Personer med saker omfattet av Dublin III-forordningen eller første asyllandregelen, er ikke omfattet av suspensjonen. Disse skal fortsatt returnere til det landet innenfor Schengen-samarbeidet der asylsøknaden deres skal vurderes.

Politiet er underrettet

Politiets utlendingsenhet (PU) har også fått beskjed om at ingen personer skal returneres til Sudan nå.

 

Les UNEs orientering her (eksternt nettsted).

Fant du det du lette etter?