Avvikler 3 000 mottaksplasser


UDI jobber med å erstatte midlertidige akuttinnkvarteringer med ordinære asylmottak hvor asylsøkere bor mens søknaden er til behandling. I løpet av første halvår vil nærmere 3 000 mottaksplasser være avviklet.

Publisert: 19.03.2024

Akuttinnkvarteringer er en del av UDI sin beredskap og skal kun løses ut i en situasjon med raske og høye ankomster. Disse innkvarteringene vil nå derfor bli erstattet med ordinære asylmottak som har lengre og mer forutsigbare avtaler om drift.

I løpet av de tre siste månedene har UDI avviklet 1 700 mottaksplasser derav de fleste er akuttinnkvarteringer. I tillegg vil ytterligere 1 200 plasser bli avviklet fram til juni derav 900 bygges ned nå i mars. Dermed vil UDI ha avviklet nærmere 3 000 plasser i løpet av første halvår 2024.

Her er en oversikt over mottak som er avviklet hittil i år og de som vil bli nedbygd fram til 1. august og som så vil bli erstattet av ordinære mottak i løpet av andre halvår.

Avviklinger av mottak - hittil i år og frem til 1. august 2024

Type mottak Navn på mottak Siste driftsdato Kapasitet Kommune

Akuttinnkvartering

Magic Solheimsviken. Alle tre avdelinger.

22.03.2024

349

Bergen

Akuttinnkvartering

Sola akuttinnkvartering

04.04.2024

132

Sola

Akuttinnkvartering

Hjemly Tåsen

10.04.24

115

Oslo

Akuttinnkvartering

Evje park

03.05.2024

250

Evje

Ordinært mottak

Larvik asylmottak

06.06.2024

150

Larvik

Ordinært mottak

Toten asylmottak

31.07.2024

150

Østre Toten

Ordinært mottak, avdeling for enslige mindreårige

Toten asylmottak, avdeling for enslige mindreårige 18.03.2024

25

Østre Toten

Akuttinnkvartering

Triaden akuttinnkvartering

12.03.2024

330

Lørenskog

Akuttinnkvartering

Saltstraumen akuttinnkvartering

06.03.2024

220

Bodø

Akuttinnkvartering

Isfjorden akuttinnkvartering

29.02.2024

400

Rauma

Ordinært mottak

Vinstra asylmottak 23.02.2024

150

Nord-Fron

Akuttinnkvartering

Herøya akuttinnkvartering

20.12.2023

250

Porsgrunn

Akuttinnkvartering

Tuneheimen akuttinnkvartering

23.12.2023

102

Sarpsborg

Akuttinnkvartering

Ødegaarden akuttinnkvartering 01.01.2024

110

Modum

Akuttinnkvartering

Skarslia hotell 20.01.2024

160

Ål

Fant du det du lette etter?