40 000 søknader om beskyttelse i 2022


Aldri tidligere har så mange mennesker søkt beskyttelse i Norge. UDI mottok i fjor 40 014 søknader om beskyttelse, sammenlignet med 31 150 søknader i 2015. 2022 er derfor et nytt rekordår.

Publisert: 06.01.2023

Saken er sist oppdatert 02.02.23

34 732 av søknadene i 2022 var fra ukrainere som ba om midlertidig kollektiv beskyttelse. I tillegg var det 363 søknader fra andre nasjonaliteter, slik at det totalt var 35 095 søknader om midlertidig kollektiv beskyttelse i 2022. I løpet av året fikk 33 554 personer innvilget kollektiv beskyttelse.

Se også: Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap og måned (2022) - UDI.

Økning også fra andre land

Selv om Ukraina-krigen er hovedårsaken til de høye tallene, var det også en sterk økning i ordinære søknader om beskyttelse.

I 2022 mottok UDI totalt 4 919 ordinære asylsøknader, som behandles på individuelt grunnlag. Dette tallet har ikke vært høyere siden Syria-krisen i 2015. Økningen er dermed også stor sammenliknet med før pandemien: I 2019 var det 2 305 som søkte om beskyttelse – i 2021 var tallet 1 656.

Av de 4 919 som søkte i 2022 var det 1 585 syrere, mens Afghanistan (509), Eritrea (324) og Russland (283) følger på de neste plassene.

I løpet av året innvilget UDI beskyttelse på individuelt grunnlag til 1 097 personer.

Se også: Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2022) - UDI og Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2022) - UDI

Flere enslige mindreårige

Antallet enslige mindreårige asylsøkere som søker beskyttelse på individuelt grunnlag, har også økt betydelig – fra 181 i 2021, til 694 i 2022. Dette er likevel godt under antallet i 2015, da UDI mottok 5 480 søknader fra enslige mindreårige. De største søkerlandene i 2022 var Afghanistan med 379 og Syria med 249.

Se også: Asylsøknader fra enslige mindreårige etter søknadsmåned og statsborgerskap (2022) - UDI

Flere beboere i asylmottak

Den store økningen i ankomster medførte også at vesentlig flere bodde midlertidig på asylmottak i løpet av 2022. Ved utgangen av året bodde 9 000 personer på asylmottak. Ved utgangen av 2021 var det det akkurat i overkant av 2 000 som bodde på mottak.

Se også: Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2022) - UDI

For ytterligere tabeller, se Statistikk og analyse: Statistikk om innvandring - UDI.

Fant du det du lette etter?