Endringer i krav til norskkunnskaper for å få norsk statsborgerskap


Stortinget har bestemt at kravet til ferdigheter i norsk muntlig heves til nivå B1 for å få norsk statsborgerskap. Endringene trer i kraft 1. oktober 2022. Les mer om endringene som er vedtatt her.

Publisert: 30.10.2020 - Sist endret: 30.08.2022

Stortinget har bestemt at kravet til ferdigheter i norsk muntlig for å få norsk statsborgerskap heves til nivå B1, og det vil ikke lenger være krav om å ha gjennomført opplæring i norsk. Det kommer også noen endringer i hvem som kan få unntak fra kravet om prøve i norsk muntlig og bestått statsborgerprøve.

Kravet om å bestå prøven i norsk muntlig på nivå B1 vil gjelde deg som leverer søknaden om statsborgerskap hos politiet 1. oktober eller senere. Hvis du leverte søknaden din før det, er det fortsatt kravet om å bestå prøven på nivå A2 som er gjeldende.

Hvis du registrerer søknaden 24. september eller senere, kan du ikke regne med å få time for oppmøte hos politiet før 1. oktober 2022. 

Hvis du har registrert og sendt inn søknaden din i søknadsportalen før 24. september 2022, men det ikke er mulig å levere søknaden hos politiet før 1. oktober 2022, vurderer vi søknaden som at du søkte før 1. oktober 2022. Da er det kravet om å bestå prøven på nivå A2 som gjelder.

Kravene som gjelder for deg som søker etter 1. oktober 2022:

 • Bestått prøve i norsk muntlig på minimum nivå B1, eller
 • Bestått prøve i norsk muntlig på minimum nivå A2 hvis du:
  • er statsløs, eller
  • er over 55 år og kom til Norge på bakgrunn av søknad om beskyttelse eller som overføringsflyktning, eller
  • er over 55 år og mottar uføretrygd, og
 • Bestått statsborgerprøven eller samfunnskunnskapsprøven på norsk

Kravene som gjelder for deg som har søkt før 1. oktober 2022:

 • Bestått prøve i norsk muntlig på minimum nivå A2, og
 • Bestått statsborgerprøven eller samfunnskunnskapsprøven på norsk
 • Hvis UDI ikke har behandlet søknaden din innen 1. oktober 2022, vil ikke lenger kravet til å ha gjennomført norskopplæring eller pliktig opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven for å få statsborgerskap gjelde for deg.

Fra og med 1. oktober kan du unntak fra prøven i norsk muntlig hvis du har:

 • gått på skole i Norge og kan dokumentere at du har:
  • standpunktkarakter eller eksamenskarakter i norsk eller samisk (minimum karakteren 2) fra grunnskolen, eller
  • halvårsvurdering, standpunktkarakter eller eksamenskarakter i norsk eller samisk (minimum karakteren 2) fra videregående skole, eller
  • kompetansebevis som viser at du har gjennomført modul 1 i modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) og at modulen er godkjent.
 • gjennomført studier i norsk eller samisk på universitets- eller høgskolenivå i Norge, eller i utlandet, tilsvarende 30 studiepoeng.
 • oppfylt inntakskravet for studier på norsk eller samisk ved universitet eller høyskole i Norge. Du har oppfylt inntakskravet hvis du har:
  • bestått Test i norsk - Høyere nivå (Bergenstesten), muntlig og skriftlig prøve. Hvis du har tatt den skriftlige testen før høsten 2009, må du ha minst 450 poeng. Har du tatt den muntlige testen før høsten 2009, må du ha minst 500 poeng.
  • bestått Trinn 3-eksamen fra universitetet
  • bestått eksamen i norsk muntlig og skriftlig VG3 (tidligere kalt VK2) 
  • fylt 25 år og fått godkjent realkompetansevurdering i faget norsk på VG3-nivå 
  • fått tilbud om studieplass i et studium der undervisningsspråket hovedsakelig er norsk ved universitet/høyskole i Norge 
  • gjennomført et studium der undervisningsspråket var norsk.
 • helsemessige årsaker eller personlige forutsetninger som gjør at du ikke kan bestå prøven på nivå B1.
 • fått vedtak om fritak fra plikten til opplæring i norsk og/eller prøve i muntlig norsk fra kommunen. Hvis du har benyttet registreringsordningen for EU/EØS-borgere, eller fikk første oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse før 1. september 2005, er du ikke omfattet av introduksjonsloven eller integreringsloven og kan ikke få vedtak om fritak.

Fra og med 1. oktober kan du få unntak fra statsborgerprøven hvis du har:

 • gått på skole i Norge og kan dokumentere at du har:
  • standpunktkarakter eller eksamenskarakter i samfunnsfag (minimum karakteren 2) fra grunnskolen, eller
  • halvårsvurdering, standpunktkarakter eller eksamenskarakter i samfunnskunnskap (minimum karakteren 2) fra videregående skole, eller
  • kompetansebevis som viser at du har gjennomført modul 1 i modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) og at modulen er godkjent.
 • studert samfunnsfag som gir kunnskap om Norge på universitets- eller høgskolenivå tilsvarende minimum 10 studiepoeng. Studiene må dekke de emnene som inngår i Læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere (pdf, 499 kB).
 • gjennomført studier på norsk eller samisk på universitets- eller høyskolenivå i Norge. Du må dokumentere at du har vekttall eller studiepoeng fra studie på norsk eller samisk.
 • helsemessige eller personlige forutsetninger som gjør at du ikke har mulighet til å bestå prøven, eller det er andre tungtveiende årsaker til at du ikke kan bestå prøven.
 • fått vedtak om fritak fra plikten til opplæring i samfunnskunnskap og/eller prøve i samfunnskunnskap fra kommunen. Hvis du har benyttet registreringsordningen for EU/EØS-borgere, eller fikk første oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse før 1. september 2005, er du ikke omfattet av introduksjonsloven eller integreringsloven og kan ikke få vedtak om fritak.

Hvis du på grunn av helsemessige årsaker, andre tungtveiende årsaker eller personlige forutsetninger som du ikke har kontroll over, ikke kan bestå prøvene, må du be om unntak fra kravet. 

Hvis du på grunn av slike årsaker ikke har mulighet til å ta prøven i norsk muntlig på nivå B1, må du bestå prøven på nivå A2, eller dokumentere at det er tungtveiende årsaker som gjør at du ikke kan ta prøven eller bestå den på nivå A2.

Mer informasjon om unntakene og hvilken dokumentasjon du må levere hvis du ønsker å be om unntak fra kravene finner du her. UDI vil vurdere dokumentasjonen du har levert og om du kan få unntak samtidig med at vi vurderer søknaden din om statsborgerskap.

Fant du det du lette etter?