Unntak fra prøve i norsk muntlig og statsborgerprøven ved søknad om norsk statsborgerskap


Du kan be om unntak fra prøve i norsk muntlig og statsborgerprøven på grunn av helsemessige årsaker, personlige forutsetninger eller andre tungtveiende årsaker.

Du kan be om unntak fra den muntlige prøven i norsk, hvis du på grunn av helsemessige årsaker eller personlige forutsetninger ikke kan bestå prøven på nivå B1. Da må du bestå prøven på nivå A2, eller dokumentere at det er tungtveiende årsaker som gjør at du ikke kan ta prøven eller bestå den på nivå A2. Det skal mye til for å få unntak fra å bestå prøven på nivå A2.

Du kan også be om unntak fra statsborgerprøven hvis du på grunn av helsemessige årsaker, andre tungtveiende årsaker, eller personlige forutsetninger ikke kan bestå denne.

Helseutfordringer kan være både kronisk og alvorlig sykdom, eller andre utfordringer som gjør det vanskelig for det å lære deg norsk på et høyt nok nivå. Problemene må være langvarige, og må dokumenteres av lege eller andre (se lenke til skjema nederst).

Personlige forutsetninger betyr at det er ting du ikke selv har kontroll over som gjør det vanskeligere for deg å lære deg norsk på et høyt nok nivå. Dette kan for eksempel være at du har lese- og skrivevansker, eller lite eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet ditt og kom til Norge som voksen (se lenke til skjema nederst).

Hvis du søker om unntak på grunn at slike grunner, må du fylle ut hovedskjemaet (lenkene finner du nedenfor) og levere dokumentasjon på hvorfor du søker om unntak. I skjemaet krysser du av for hvilke prøver du ber om unntak fra, og forklarer hvorfor du ber om unntak. Det står også hvilke andre skjemaer du må levere. 

Det er veldig viktig at du leverer disse skjemaene (se liste over alle skjemaene nederst) hvis du søker om unntak, slik at UDI har alle dokumentene vi trenger for å vurdere søknaden din. Dokumentasjonen leverer du til politiet sammen med de andre dokumentene når du leverer fra deg søknaden om norsk statsborgerskap. Du må alltid levere skjemaet som du selv må fylle ut. Du må også levere tilleggsskjema hvis det er aktuelt, for å begrunne hvorfor du søker om unntak.

Du får også informasjon om dette i søknadsskjemaet for norsk statsborgerskap.

Lenker til skjemaene

Hovedskjema (som du selv må fylle ut)

Tilleggsskjema 1 (som helsepersonell må fylle ut)

Tilleggsskjema 2 (som voksenopplæringen, spesialpedagog, logoped eller PP-tjenesten må fylle ut)

Fant du det du lette etter?