Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2024)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse, og hvor søknaden er registeret under midlertidig kollektiv beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, jf. utlendingsloven § 34, i 2024.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - april 2024: Søknad om kollektiv beskyttelse etter alder og kjønn
Statsborgerskap Kvinner Menn Alle Kvinner 0-5 Kvinner 6-10 Kvinner 11-17 Kvinner voksen Menn 0-5 Menn 6-10 Menn 11-17 Menn voksen
Afghanistan 4 3 7 0 1 2 1 1 1 1 0
Armenia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Aserbajdsjan 3 3 6 0 0 1 2 0 0 0 3
Belarus 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Israel 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Litauen 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Moldova 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Russland 8 5 13 1 0 0 7 1 1 0 3
Statsløs 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Syria 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Tyrkia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ukraina 2877 2772 5649 290 206 287 2094 284 188 509 1791
Usbekistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 2893 2793 5686 291 207 290 2105 286 190 510 1807

Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?