Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2023)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse, og hvor søknaden er registeret under midlertidig kollektiv beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, jf. utlendingsloven § 34, i 2023.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - oktober 2023: Søknad om kollektiv beskyttelse etter alder og kjønn
Statsborgerskap Kvinner Menn Alle Kvinner 0-5 Kvinner 6-10 Kvinner 11-17 Kvinner voksen Menn 0-5 Menn 6-10 Menn 11-17 Menn voksen
Armenia 4 2 6 0 0 0 4 0 0 0 2
Aserbajdsjan 9 13 22 0 0 0 9 0 0 0 13
Belarus 2 8 10 0 0 0 2 1 0 0 7
Chile 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecuador 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Estland 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Georgia 3 15 18 1 0 0 2 0 0 0 15
Ghana 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Irak 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Israel 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
Libanon 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Litauen 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Marokko 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Moldova 10 19 29 1 0 0 9 0 1 0 18
Nigeria 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Pakistan 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Russland 19 19 38 2 1 0 16 2 1 0 16
Serbia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Statsløs 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sudan 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Tadsjikistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tunisia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Turkmenistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyrkia 1 9 10 1 0 0 0 1 0 0 8
Ukraina 15770 13457 29227 1236 1179 1554 11801 1318 1358 2195 8586
Ungarn 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Usbekistan 1 8 9 0 0 0 1 0 1 1 6
Venezuela 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Total 15823 13570 29393 1242 1180 1554 11847 1323 1361 2196 8690

Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?