Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap og måned (2024)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse, og hvor søknaden er registeret under midlertidig kollektiv beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, jf. utlendingsloven § 34, i 2024.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - april 2024: Søknader om kollektiv beskyttelse etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Total
Afghanistan 7 0 0 0 7
Armenia 0 1 0 1 2
Aserbajdsjan 0 3 2 1 6
Belarus 1 0 0 0 1
Israel 0 1 0 0 1
Litauen 0 0 1 0 1
Moldova 0 1 0 0 1
Russland 3 3 4 3 13
Statsløs 1 0 0 0 1
Syria 1 0 1 0 2
Tyrkia 0 1 0 0 1
Ukraina 1668 1357 1362 1262 5649
Usbekistan 1 0 0 0 1
Total 1682 1367 1370 1267 5686

Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?