Skal søke Utlendingspass og reisebevis


Hvis du har oppholdstillatelse i Norge og det ikke er mulig for deg å skaffe pass fra hjemlandet ditt, kan du søke om et reisebevis for flyktninger eller et utlendingspass. Dette kan du bruke i stedet for et pass fra hjemlandet ditt. 

Informasjonen er tilpasset

Søkeren er statsborger i: Somalia