Skal søke Beskyttelse (asyl) og reisebevis for familiemedlemmer av flyktninger


Ektefeller, samboere og barn av personer som har fått oppholdstillatelse som flyktning i Norge, kan søke om familieinnvandring. Etter at de har kommet til Norge kan de søke om flyktningstatus og reisebevis for flyktninger.

Familiemedlemmer som ikke har kommet til Norge ennå

Hvis du har en ektefelle, samboer eller forelder som har fått oppholdstillatelse som flyktning i Norge, må du først søke om familieinnvandring.

Hvis du får en familieinnvandringstillatelse kan du flytte til Norge. Når du har kommet til Norge, kan du søke om flyktningstatus og reisebevis for flyktninger. Dette kalles «avledet» flyktningstatus.

Familiemedlemmer som allerede er i Norge

Hvis du har en ektefelle, samboer eller forelder som har fått oppholdstillatelse som flyktning i Norge, og du har kommet til Norge gjennom familieinnvandring, kan du nå søke om flyktningstatus og reisebevis for flyktninger. Dette kalles «avledet» flyktningstatus.

Fant du det du lette etter?