Skal søke Arbeidsinnvandring


Hvis du ønsker å komme til Norge for å arbeide, trenger du en oppholdstillatelse. Som regel må du skaffe deg en jobb først. Hvilken oppholdstillatelse du skal søke om, er avhengig av hvilken kompetanse du har og hvilken jobb du skal gjøre i Norge. 

Informasjonen er tilpasset

Søkeren er statsborger i: Russland