Hvordan snakke med noen om assistert retur?


Når noen har fått endelig avslag på søknaden sin om beskyttelse (asyl) i Norge, kan du som hjelpearbeider snakke med ham eller henne om realistiske muligheter framover - blant annet om muligheter for retur til hjemlandet.

Når man får avslag på søknaden sin om beskyttelse, er det ofte en vanskelig beskjed å få. Det verste for mange er å skulle reise fra venner og familie man har fått her i Norge. I tillegg kan ofte situasjonen i hjemlandet være vanskelig. 

Samtidig har mange familie og venner også i hjemlandet. Ved å reise med assistert retur, får den som reiser mulighet til å ta avskjed med familie og venner i Norge på en verdig måte og muligheten til å planlegge hjemreisen sin selv. De fleste får også økonomisk tilskudd til returen, og det kan legge til rette for en god start i hjemlandet.

Hvordan nå fram til dem returordningen gjelder?

Det er vanskelig å nå fram til personer uten lovlig opphold, særlig dem som ikke bor i asylmottak. Mange av dem bor på ukjent adresse og unngår kontakt med myndighetene.

UDI samarbeider med frivillige organisasjoner som for eksempel International Organization for Migration (IOM), innvandrerorganisasjoner og kommunene. Målet for oss er å sikre at flest mulig får informasjon om mulighetene ved assistert retur til hjemlandet, og unngår å bli utvist og uttransportert av politiet. 

Les mer om hvem returordningen gjelder og hvordan man søker om assistert retur her.

Forstå vedtaket sitt

Alle som har søkt om beskyttelse (asyl) får et vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Dersom de vil klage på vedtaket fra UDI, får de hjelp av advokat til å gjøre dette. De får da et nytt vedtak fra Utlendingsnemnda (UNE). Advokaten hjelper asylsøkeren med å forstå vedtaket. 

Her kan du lese mer om hva et avslag fra UNE betyr.

Det er også mulig for den som søker eller klager på vedtaket å kontakte organisasjoner som hjelper asylsøkere, som for eksempel NOAS eller SEIF.

Kjenne til tilskuddsordningene

Som hjelpearbeider er du ofte den første som er i kontakt med de personene som fyller kriteriene for å få tilbud om assistert retur til hjemlandet sitt. Derfor er det viktig at du kjenner til tilskuddsordningene og reglene for retur. Ikke alle vet at man får økonomisk hjelp til å reise og starte et nytt liv i hjemlandet. Mange migranter kan ha spørsmål som det er viktig at du kan svare på.

Hva kan migranten ha behov for å få vite?

Når noen vurderer å reise hjem med assistert retur, kan de ha behov for å få vite mer om:

Når noen får et endelig avslag på søknaden sin om beskyttelse (asyl), kan han eller hun fortsatt bo på mottak, men vil da få mindre penger utbetalt enn tidligere. 

Ved endelig avslag mister man også en del rettigheter til helsetilbud og legehjelp. Les mer om hvilke rettigheter som gjelder asylsøkere her. (eksternt nettsted)

Hvis man har hatt arbeidstillatelse, mister man den ved endelig avslag på søknad om beskyttelse (asyl). Du kan lese mer om reglene for arbeid for asylsøkere her. (eksternt nettsted)

Last ned og les:

Aktør i egen framtid: Samtaler med barnefamilier på asylmottak (pdf, 4,3 MB)

Mer informasjon

  • Film om assistert retur – Barn og unge

  • Film om assistert retur – Somalia

Fant du det du lette etter?