Presse Pressekontaktane


Vi hjelper journalistar med bakgrunnsinformasjon, saksopplysningar og intervju.

Pressevakt

Måndag til fredag kl. 08:00–20:00 via presse@udi.no eller telefon 23 35 17 00. E-post blir berre sjekka sporadisk etter kl. 15.45.

Innsyn i enkeltsaker

Dersom journalistar ønsker kommentar til enkeltsaker uttaler vi oss gjerne, men det krev at personen det gjeld fritek oss fra teieplikta og gir journalisten innsyn i si sak.

Registrering av mediehenvendelser

Utlendingsdirektoratet registrerer og behandlar alle medieførespurnader i eit enkelt loggskjema for å kunne følge dei opp på best mogleg måte. I tillegg til spørsmål og svar, inkluderer dette namn på journalist, redaksjon, telefonnummer og e-postadresse. Dette blir sletta etter eitt år. Dersom du ønsker at personopplysningane dine ikkje skal bli behandla, er det berre å gi beskjed om det til pressevakta.

Personopplysningar om tredjepersonar vil uansett ikkje bli lagra – verken i loggskjemaet eller i e-postsystemet.

Pressekontaktane 

Per-Jan Brekke
teamleiar

Per-Jan Brekke_20220613-_DSC8317.jpg

Per-Jan Brekke (høyoppløselig jpg, 1MB).


Vibeke Schjem
senior presserådgjevar

 

Vibeke Schjem (høyoppløselig jpg, 1 MB)


Oda Gilleberg 
senior presserådgjevar

Oda_Gilleberg_liten.jpg

Oda Gilleberg (høyoppløselig jpg, 1MB)


Gustav Try
presserådgjevar

GustavLiten.jpg

Gustav Try (høyoppløselig jpg, 1MB)


Ingeborg Grimsmo
direktør for Kommunikasjon og brukardialog
Telefon: 945 07 615
E-post: ingr@udi.no

IngeborgLiten.jpg

Ingeborg Grimsmo (høyoppløselig jpg, 2 MB)

Fant du det du lette etter?