Studentar og elevar som kan reise til Noreg før søknaden om studieløyve er behandla


Enkelte personar som søkjer om eit studieløyve, kan levere søknaden i Noreg eller reise til Noreg før dei har fått svar på søknaden sin.

Du kan levere søknad i Noreg eller reise til Noreg før du har fått svar på søknaden, dersom du

og oppfyller eit av desse vilkåra:

 • kan dokumentere kompetanse som faglært/spesialist
 • har hatt ein annan type opphaldsløyve i Noreg i dei siste ni månadene
 • har fått Fulbright-stipend
 • har fått stipend frå Noregs forskingsråd
 • deltek i ei utveksling mellom ein norsk og ein utanlandsk høgare utdanningsinstitusjon
 • skal på utveksling gjennom
  • American Field Service (AFS)
  • My Education
  • Youth For Understanding (YFU)
  • Explorius
  • Rotary
  • STS High School Foundation
  • EU-program som for eksempel Erasmus
 •  

 

Fant du det du lette etter?