Straffedømt


Å være straffedømt vil si å ha fått fengselsstraff, samfunnsstraff eller bøter. 

Straffedømte må vente lenger på å få permanent oppholdstillatelse

Hvis du har fått fengselsstraff, samfunnsstraff eller bøter, vil det gi deg tilleggstid før du kan søke om permanent oppholdstillatelse.

Forenklede forelegg (som for eksempel en parkeringsbot), megling i konfliktrådet eller påtaleunnlatelse gir ikke tilleggstid.

Straffedømte må vente lenger på å få norsk statsborgerskap

Hvis du har blitt straffedømt, har fått bøter av politiet eller er under etterforskning, må du vente lenger på å bli norsk statsborger. Dette kalles «karenstid».

Straffedømte kan bli utvist

Straffedømte kan bli utvist fra Norge og resten av Schengenområdet.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?