Søke om å bli løst fra norsk statsborgerskap


Du kan søke om å bli løst fra det norske statsborgerskapet ditt i tre ulike tilfeller:

  • Du bor i utlandet, og må løse deg fra det norske statsborgerskapet for å få statsborgerskap i et annet land. 
  • Du bor i utlandet og har statsborgerskap i et annet land. 
    • Det holder ikke at du er registrert utflyttet fra Norge, du må ha til hensikt å bli boende i utlandet. Du trenger ikke å bo i landet du har statsborgerskap i.
  • Du bor i Norge, har statsborgerskap i et annet land og det vil være urimelig å nekte å løse deg.
    • Det skal mye til for å få en slik søknad innvilget. Du må oppgi hvorfor det vil være urimelig. Ønsket om å unngå forpliktelser som følger av å være norsk statsborger, er for eksempel ikke en gyldig grunn.

Hvordan søke?

Det finnes ikke et eget søknadsskjema, det holder at du skriver et brev til UDI. Du må dokumentere at du fyller ett av de tre kravene for å bli løst fra det norske statsborgerskapet.

Bor du i utlandet, må du møte opp hos nærmeste norske ambassade eller generalkonsulat (eksternt nettsted) for å levere brevet. Bor du i Norge, må du møte opp hos politiet for å levere brevet.

Barns løsning fra norsk statsborgerskap

Barn mister ikke automatisk det norske statsborgerskapet sitt selv om foreldrene blir løst fra sine. Det er også mulig å søke om at barn blir løst fra et norsk statsborgerskap, uavhengig av alderen på barnet og av om foreldrene søker samtidig.

Fant du det du lette etter?