Registreringsbevis for EU/EØS-borgere


Et registreringsbevis er et dokument som bekrefter at politiet har registrert deg som EU/EØS-borger som bor i Norge. 

Norske myndigheter krever at du skal registrere deg når du er en EU/EØS-borger som bor i Norge. Formålet med registreringen er at norske myndigheter skal ha oversikt over hvor mange EU/EØS-borgere som bor i Norge.

Registreringsbeviset er ikke et dokument som bekrefter at du har oppholdsrett i Norge. Hvis du trenger å dokumentere at du har oppholdsrett, gjør du det ved å vise frem for eksempel arbeidskontrakter, lønnsslipper, studiebevis eller lignende til dem som ber deg om å dokumentere oppholdsretten din.

  • Et registreringsbevis er et dokument som bekrefter at politiet har registrert deg.
  • Du skal bare registrere deg én gang, uansett hvor lenge du skal bo i Norge. Du kan også f.eks. bytte fra å være student til å være arbeidstaker uten å registrere deg på nytt.
  • Hvis du har mistet registreringsbeviset ditt og trenger en kopi, må du kontakte det lokale politidistriktet ditt eller et SUA-kontor (eksternt nettsted). Vær oppmerksom på at registreringsbeviset ditt ikke kan brukes for å bekrefte at du har oppholdsrett i Norge. Hvis du trenger å dokumentere at du har oppholdsrett, gjør du det ved å vise frem for eksempel arbeidskontrakter, lønnsslipper, studiebevis eller lignende til dem som ber deg om å dokumentere oppholdsretten din.
  • Når du søker om registrering som EU/EØS-borger, må du også søke om et norsk identitetsnummer (eksternt nettsted)og skattekort (eksternt nettsted) fra Skatteetaten.
  • Hvis du er i Norge i lenger enn tre måneder uten å registrere deg, kan du få en bot.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?