Faglærte som kan levere søknaden sin om oppholdstillatelse i Norge


Hvis du kan dokumentere at du har kompetanse som faglært, kan du levere søknaden din om oppholdstillatelse hos politiet i Norge. Du må ha lovlig opphold, og kan ikke vente på svar på asylsøknaden din eller fått avslag på asylsøknaden.

Søknaden kan være om oppholdstilatelse for arbeid, studier eller familieinnvandring.

Du må fylle tre krav for å kunne levere søknaden til politiet i Norge, istedenfor på en ambassade:

 • du kan dokumentere at du har kompetanse som faglært
 • du har lovlig opphold i Norge. Dette betyr at du enten 
  • har oppholdstillatelse i Norge, eller 
  • allerede har et gyldig visum til Norge eller et annet Schengenland, eller
  • ikke trenger visum for å besøke Norge og har vært i Schengenområdet i mindre enn 90 dager når du møter opp og leverer søknaden til politiet, eller
  • har oppholdstillatelse i et annet Schengenland og ha vært i Norge i mindre enn 90 dager når du møter opp og leverer søknaden til politiet
 • du venter ikke på svar på asylsøknaden din og du har ikke fått avslag på asylsøknaden

Så lenge du fylte disse tre kravene da du leverte søknaden til politiet, kan du bli værende i Norge til du har fått svar på søknaden.

Husk at det kan være at du ikke lenger har anledning til å dra til andre land i Schengenområdet på grunn av tiden du har oppholdt deg her på besøksvisum eller som visumfri.

Fant du det du lette etter?