Krav til å forsørge deg selv for å få permanent oppholdstillatelse


Hvis du er mellom 18 og 67 år og skal søke om permanent oppholdstillatelse, må du ha hatt egen inntekt de siste 12 månedene.
Hva har inntekten din vært de siste 12 månedene?
help

Det er bare disse typene inntekt som er godkjent:

  • arbeidsinntekt
  • næringsinntekt (inntekt fra ditt eget firma)
  • pensjon eller faste periodiske ytelser, for eksempel renteinntekter og faste inntekter fra forsikringsoppgjør, avtalefestet pensjon, private pensjonsordninger, utbetaling gjennom livsforsikringsordninger, leieinntekter
  • sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, alderspensjon, dagpenger for arbeidsledige, arbeidsavklaringspenger eller stønad til enslig mor eller far
  • studielån eller stipend
  • introduksjonsstønad

Fant du det du lette etter?