Beregne oppholdstid for permanent oppholdstillatelse


Hvis du skal søke om permanent oppholdstillatelse, må du sjekke at du har hatt lang nok oppholdstid i Norge og at oppholdet ditt har vært sammenhengende. 

Hvilken botid gjelder for deg?

Det er krav om fem års oppholdstid for dem som:

 • har opphold etter søknad om beskyttelse
 • har beskyttelse fordi du er familiemedlem til en flyktning (avledet flyktningstatus)
 • kommer til Norge som overføringsflyktninger
 • har opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn
 • har familieinnvandring med en person i noen av gruppene over, eller har familieinnvandring med en person i noen av gruppene over som senere har fått permanent oppholdstillatelse.

Det er krav om tre års oppholdstid for dem som har andre typer tillatelser, som for eksempel:

 • arbeidsinnvandring
 • familieinnvandring med norsk eller nordisk borger
 • familieinnvandring med andre utenlandske borgere som ikke har opphold på grunn av beskyttelse eller sterke menneskelige hensyn

Har du hatt flere typer oppholdstillatelser?

Det er oppholdstillatelsen du har på tidspunktet du søker om permanent opphold som avgjør om du må ha bodd i Norge i tre eller fem år.

Hva betyr det at oppholdet må være sammenhengende?

Krav for at oppholdet skal regnes som sammenhengende:

 • Du må ikke ha vært uten oppholdstillatelser i mer enn til sammen tre måneder i løpet av de siste tre eller fem årene. Opphold uten oppholdstillatelse regnes fra datoen da oppholdstillatelsen din gikk ut og fram til du leverte søknad om ny oppholdstillatelse.
 • Du må som hovedregel ikke ha oppholdt deg utenfor Norge i mer enn til sammen syv måneder i løpet av de tre siste årene.
 • Hvis kravet om fem års botid gjelder for deg, kan du ikke ha oppholdt deg utenfor Norge i mer enn til sammen ti måneder de siste fem årene.
 • Hvis du har en oppholdstillatelse som faglært, kan du oppholde deg utenfor Norge i inntil 15 måneder så lenge du kan dokumentere at minst åtte av månedene skyldes reisevirksomhet på oppdrag fra arbeidsgiveren din.

Når regnes oppholdstiden fra?

 • Hvis du befant deg i Norge da du søkte om den første oppholdstillatelsen din som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, regnes oppholdstiden fra den datoen oppholdstillatelsen ble innvilget (vedtaksdatoen).
 • Hvis du fikk den første oppholdstillatelsen din før du reiste til Norge, regnes oppholdstiden fra den datoen du meldte deg for politiet.
 • Hvis du har fått innvilget asyl (beskyttelse), regnes oppholdstiden fra den datoen du søkte om asyl (beskyttelse).
 • Hvis du er overføringsflyktning, regnes oppholdstiden fra den datoen du kom til Norge.

Fant du det du lette etter?