Informasjon til deg som fyller 18: Sjekk oppholdskortet ditt


Etter at du har fylt 18 år, har du selv ansvaret for at du har gyldig oppholdstillatelse i Norge, og kan selv bestemme om du vil søke om norsk statsborgerskap. Sjekk oppholdskortet ditt for å finne ut hva slags oppholdstillatelse du har.

Hvis du er statsborger av et land utenfor EU/EØS og bor i Norge, skal du ha et oppholdskort.

Hvis du har permanent oppholdstillatelse eller bosettingstillatelse og ikke har et slikt kort, må du bestille det. Hvis du ikke vet om du har gyldig oppholdstillatelse og du ikke har et slikt kort, ta kontakt med UDI

Hvis du er statsborger av et EU/EØS-land, finner du informasjon nederst på siden.

Dette må du sjekke på kortet ditt

  1. Sjekk hvilken dato kortet er gyldig til
  2. Sjekk i tabellen under hva slags oppholdstillatelse du har.
Type tillatelse Hva betyr dette

Midlertidig oppholdstillatelse, utl 42 1
Midlertidig oppholdstillatelse, utl 42 2
Midlertidig oppholdstillatelse, utl 43 2
Midlertidig oppholdstillatelse, utf 9-7 1 c

Du har familieinnvandringstillatelse.  

Midlertidig oppholdstillatelse, utl 28 1 a
Midlertidig oppholdstillatelse, utl 28 1 b
Midlertidig oppholdstillatelse, utl 28 6
Midlertidig oppholdstillatelse, utf 7-2 1

Du har oppholdstillatelse
som flyktning.

Midlertidig oppholdstillatelse, utl 28 7
Midlertidig oppholdstillatelse, utl 38 1
Midlertidig oppholdstillatelse, utf 8-13

Du har oppholdstillatelse på grunn av
sterke menneskelige hensyn.

Midlertidig oppholdstillatelse, utf 8-8-1

Du har begrenset oppholdstillatelse frem til du er 18 år.

Midlertidig oppholdstillatelse, utl 38 5 Du har en oppholdstillatelse på grunn av
sterke menneskelige hensyn som er begrenset.

Permanent oppholdstillatelse, utl 62 1
Permanent oppholdstillatelse, utf 11-1 2
Bosettingstillatelse, uf 43 1

Du har permanent oppholdstillatelse.

Familiemedlem

Du har oppholdskort for familiemedlemmer av
EU/EØS-borgere.

Hva slags oppholdstillatelse har du?

  • Familieinnvandringstillatelse

  • Oppholdstillatelse som flyktning

  • Permanent oppholdstillatelse

  • Er statsborger av et EU/EØS-land

Fant du det du lette etter?