Guide til ventetid for søknader om statsborgerskap


For å kunne gi deg et svar på hvor lenge du må vente for å få svar på søknaden din om statsborgerskap, ber vi deg svare på to spørsmål.

Informasjonen er tilpasset

Søkeren er statsborger i: Syria

Hvilket alternativ beskriver din situasjon?: søkt om statsborgerskap

Informasjon til deg som har søkt om norsk statsborgerskap


I dag har UDI over 22.500 ubehandlede søknader om norsk statsborgerskap. Av disse er over 7.000 søknader fra syriske borgere.

Nå behandler vi søknader fra deg som møtte hos politiet i september 2021 eller tidligere. I september 2021 ble det levert over 400 søknader. Dette gjelder også for deg som har kortere krav til oppholdstid på grunn av tilstrekkelig inntekt. Vi oppdaterer informasjon om hvilke søknader vi behandler månedlig. 

På grunn av det høye antallet søknader fra syriske borgere, har ventetidene dessverre økt flere ganger. Den lange ventetiden skyldes også at borgerkrigen i Syria har gjort det vanskelig for norske myndigheter å vurdere om syriske pass og ID-dokumenter er ekte. Det kan derfor ta tid å undersøke identiteten til syriske borgere som søker norsk statsborgerskap. Vi forstår at det er frustrerende at ventetiden har blitt lang.

Vi kan ikke gi deg mer informasjon om ventetiden for din søknad selv om du tar kontakt med oss 

Vi har begrenset kapasitet til å svare på henvendelser på telefon og chat. Det er de samme personene som svarer på telefon og chat som behandler sakene. Vi forstår at mange ønsker å kontakte oss på grunn av ventetiden. Vi kan ikke gi annen informasjon om ventetider enn det som står på denne siden. Vi oppfordrer derfor til å ikke kontakte oss, dersom henvendelsen gjelder ventetider. 

Du vil få beskjed på e-post eller SMS når politiet sender søknaden din videre til UDI. 

Hvis det mangler dokumenter som vi trenger for å behandle søknaden din, vil vi ta kontakt med deg. Du vil også få brev fra oss så snart søknaden din er behandlet. 

Flere får søknaden sin automatisk behandlet 

Noen får allerede søknaden sin automatisk behandlet kort tid etter at de har søkt. Vi har over lengre tid jobbet med tiltak for at enda flere søknader fra syriske borgere skal bli automatisk behandlet. Flere får derfor raskere svar. Dette gjelder både nyere og eldre søknader.   

Du kan ikke kontakte UDI for å få søknaden din automatisk behandlet.   

Alle søknader om norsk statsborgerskap blir helt eller delvis automatisk behandlet. Datasystemet bruker informasjonen vi har om deg, og vurderer om norsk statsborgerskap kan innvilges uten at en saksbehandler ser på søknaden. Det er ikke all informasjon datasystemet klarer å vurdere, og derfor må mange søknader fortsatt behandles av en saksbehandler.   

Du kan lese mer om automatisk behandling av søknader her. 

Barn med foreldre som har blitt norske statsborgere vil bli prioritert 

Vi vil prioritere søknader for barn under 18 år som ennå ikke har fått svar. Dette gjelder for barn når begge foreldrene med folkeregistrert foreldreansvar har fått norsk statsborgerskap. Det samme gjelder hvis barnet kun har én forelder med folkeregistrert foreldreansvar alene for barnet, og denne forelderen har blitt norsk statsborger. 

For deg som har barn som har søkt om norsk statsborgerskap, betyr det følgende:   

  • Hvis barnet har én forelder som har folkeregistrert foreldreansvar alene, og denne forelderen har blitt norsk statsborger: Barnet får svar på søknaden sin innen to måneder fra datoen forelderen ble norsk statsborger. 
  • Hvis barnet har to foreldre med folkeregistrert felles foreldreansvar for barnet, og begge foreldre har blitt norske statsborgere: Barnet får svar på søknaden sin innen to måneder fra datoen foreldrene ble norske statsborgere. 
  • Hvis barnet har to foreldre med folkeregistrert felles foreldreansvar, og kun én forelder har blitt norsk statsborger: Vi prioriterer ikke søknaden fra barnet. 

Hvis vi behøver mer informasjon for å behandle søknaden til barnet, sender vi brev om hva vi mangler innen to måneder fra datoen foreldrene, eller den som har foreldreansvar alene, ble norske statsborgere.   

Vi kan ikke garantere at familiemedlemmer får svar på søknadene sine samtidig 

Vi har valgt å jobbe på en måte som totalt sett vil føre til at flere får raskere svar på søknaden. Dette innebærer at vi dessverre ikke kan garantere at alle i en familie får søknadene sine behandlet samtidig.   

Vi kan ikke prioritere søknader om norsk statsborgerskap for deg som har en eller flere i familien som har fått svar på sin søknad. Barn under 18 år som har foreldre med norsk statsborgerskap vil likevel bli prioritert, som forklart over.  


Denne informasjonen ble sist oppdatert 

23. mai 2024

. Den vil bli oppdatert neste gang 

27. juni 2024

.

Fant du det du lette etter?