Guide til ventetid for søknader om statsborgerskap


For å kunne gi deg et svar på hvor lenge du må vente for å få svar på søknaden din om statsborgerskap, ber vi deg svare på to spørsmål.

Informasjonen er tilpasset

Søkeren er statsborger i: Somalia

Hvilket alternativ beskriver din situasjon?: søkt om statsborgerskap

Informasjon til deg som har søkt om norsk statsborgerskap


I dag har UDI over 22.500 ubehandlede søknader om norsk statsborgerskap. På grunn av det høye antallet søknader, har ventetiden dessverre økt flere ganger. Vi forstår at det er frustrerende at ventetiden har blitt lang. 

Vi behandler nå søknader fra deg som møtte hos politiet i mai 2021 eller tidligere

Denne ventetiden gjelder også for deg som har kortere krav til oppholdstid på grunn av tilstrekkelig inntekt. Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.

Den lange ventetiden skyldes også at det er vanskelig for norske myndigheter å kontrollere identiteten til deg som kommer fra Somalia. Somalia har siden 1991 ikke hatt en fungerende sentraladministrasjon. Norske myndigheter har ingen mulighet til å sjekke om ID-dokumenter fra Somalia er ekte. Derfor trenger UDI tid til å gjøre andre typer undersøkelser av identiteten til søkere fra Somalia.  

Vi kan ikke gi deg mer informasjon om ventetiden for din søknad selv om du tar kontakt med oss 

Vi har begrenset kapasitet til å svare på henvendelser på telefon og chat. Det er de samme personene som svarer på telefon og chat som behandler sakene. Vi forstår at mange ønsker å kontakte oss på grunn av ventetiden. Vi kan ikke gi annen informasjon om ventetider enn det som står på denne siden. Vi oppfordrer derfor til å ikke kontakte oss, dersom henvendelsen gjelder ventetider. 

Du vil få beskjed på e-post eller SMS når politiet sender søknaden din videre til UDI. 

Hvis det mangler dokumenter som vi trenger for å behandle søknaden din, vil vi ta kontakt med deg. Du vil også få brev fra oss så snart søknaden din er behandlet.  

Automatisk behandling av søknaden

Alle søknader om norsk statsborgerskap blir helt eller delvis automatisk behandlet. Datasystemet bruker informasjonen vi har om deg, og vurderer om norsk statsborgerskap kan innvilges uten at en saksbehandler ser på søknaden. Det er ikke all informasjon datasystemet klarer å vurdere, og derfor må mange søknader fortsatt behandles av en saksbehandler.

Vurderingen av identiteten til søkere fra Somalia må i de aller fleste tilfeller gjøres av en saksbehandler. Det betyr at veldig få søknader fra somaliske borgere kan automatiseres fullstendig. Mange vil derfor oppleve å måtte vente lenge på svar.  

Du kan lese mer om automatisk behandling av søknader her

Du kan ikke kontakte UDI for å få søknaden din automatisk behandlet. 

Vi kan ikke garantere at familiemedlemmer får svar på søknadene sine samtidig 

Vi behandler hovedsakelig de eldste søknadene først. Dette innebærer at vi dessverre ikke kan garantere at alle i en familie får søknadene sine behandlet samtidig.  

Vi kan ikke prioritere søknader om norsk statsborgerskap for deg som har en eller flere i familien som har fått svar på sin søknad. 


Denne informasjonen ble sist oppdatert 

23. mai 2024

. Den vil bli oppdatert neste gang 

27. juni 2024

.

Fant du det du lette etter?