Guide til ventetid for søknader om statsborgerskap


For å kunne gi deg et svar på hvor lenge du må vente for å få svar på søknaden din om statsborgerskap, ber vi deg svare på to spørsmål.

Informasjonen er tilpasset

Søkeren er statsborger i: Irak

Hvilket alternativ beskriver din situasjon?: søkt om statsborgerskap

Informasjon til deg som har søkt om norsk statsborgerskap


I dag har UDI over 22.500 ubehandlede søknader om norsk statsborgerskap. På grunn av det høye antallet søknader, har ventetiden dessverre økt flere ganger. Vi forstår at det er frustrerende at ventetiden har blitt lang. 

Det tar normalt 16 måneder fra du leverte dokumentene hos politiet til du får svar. Denne ventetiden gjelder også for deg som har kortere krav til oppholdstid på grunn av tilstrekkelig inntekt.

Grunnen til at det er lang ventetid, er at det er vanskelig for norske myndigheter å kontrollere identiteten til deg som kommer fra Irak. Norske myndigheter vet at det er svært enkelt å skaffe seg irakisk pass med uriktig informasjon. Derfor trenger UDI tid til å gjøre ekstra undersøkelser av identiteten til søkere fra Irak. 

Hvor lenge du må vente kan endre seg. Selv om du har fått beskjed om en annen ventetid tidligere, vil det være den nye ventetiden som gjelder for deg. Hvis ventetiden øker etter at du har søkt, er det fordi vi ikke klarer å behandle søknadene innenfor tiden vi tidligere har oppgitt. Vi oppdaterer ventetiden jevnlig for å gi deg oppdatert informasjon om når du kan forvente at søknaden din blir behandlet.  

Vi kan ikke gi deg mer informasjon om ventetiden for din søknad selv om du tar kontakt med oss 

Vi har begrenset kapasitet til å svare på henvendelser på telefon og chat. Det er de samme personene som svarer på telefon og chat som behandler sakene. Vi forstår at mange ønsker å kontakte oss på grunn av ventetiden. Vi kan ikke gi annen informasjon om ventetider enn det som står på denne siden. Vi oppfordrer derfor til å ikke kontakte oss, dersom henvendelsen gjelder ventetider. 

Du vil få beskjed på e-post eller SMS når politiet sender søknaden din videre til UDI. 

Hvis det mangler dokumenter som vi trenger for å behandle søknaden din, vil vi ta kontakt med deg. Du vil også få brev fra oss så snart søknaden din er behandlet.  

Automatisk behandling av søknaden

Alle søknader om norsk statsborgerskap blir helt eller delvis automatisk behandlet. Datasystemet bruker informasjonen vi har om deg, og vurderer om norsk statsborgerskap kan innvilges uten at en saksbehandler ser på søknaden. Det er ikke all informasjon datasystemet klarer å vurdere, og derfor må mange søknader fortsatt behandles av en saksbehandler.

UDI trenger tid til å gjøre ekstra undersøkelser av identiteten til søkere fra Irak. Fordi vi må gjøre disse undersøkelsene, må en saksbehandler vurdere søknaden til deg som er borger av Irak. Søknaden din kan derfor ikke automatiseres fullstendig.  

Du kan lese mer om automatisk behandling av søknader her

Du kan ikke kontakte UDI for å få søknaden din automatisk behandlet. 

Deltar du i ID-avklaringsprogrammet?

Vi vet ikke ennå hvor lang tid det vil ta å avklare identiteten til alle som melder seg på programmet. Vi har derfor ikke noe informasjon om når du vil få svar, men det kan ta lang tid.

Det er mange som kontakter oss og spør om sin sak

Vi vet at mange har ventet lenge og vi forstår at det er krevende med lang ventetid. UDI og politiet har et tett samarbeid i identitetsavklaringsprogrammet. Det er et omfattende arbeid og det tar tid å komme til en beslutning i disse sakene. Sakene er prioritert, men det kan ta tid. Du vil få svar så fort som mulig. Det er også forsinkelser på grunn av koronasituasjonen, som vi jobber med å ta igjen. Du vil ikke få mer informasjon hvis du ringer oss.

Hvis identiteten din blir endret, vil det ta noen uker fra UDI har bestemt å endre identiteten din til den nye identiteten din vil være registrert i folkeregisteret.

Etter at identiteten din er bekreftet og registrert i folkeregisteret, vil vi behandle søknaden din om norsk statsborgerskap. Søknaden din vil komme først i køen, sammen med de andre søknadene fra irakere som har fått avklart identiteten sin.  

Vi kan ikke garantere at familiemedlemmer får svar på søknadene sine samtidig 

Vi behandler hovedsakelig de eldste søknadene først. Dette innebærer at vi dessverre ikke kan garantere at alle i en familie får søknadene sine behandlet samtidig.  

Vi kan ikke prioritere søknader om norsk statsborgerskap for deg som har en eller flere i familien som har fått svar på sin søknad. 


Denne informasjonen ble sist oppdatert 

23. mai 2024

. Den vil bli oppdatert neste gang 

27. juni 2024

.

Fant du det du lette etter?