Flyktning


En flyktning er en person som fyller kravene for å få beskyttelse (asyl).

En person vil få oppholdstillatelse som flyktning i Norge hvis han eller hun:


Er forfulgt på grunn av:

 • Etnisitet
 • Avstamming
 • Hudfarge
 • Religion
 • Nasjonalitet
 • Medlem av en spesiell sosial gruppe
 • Politiske meninger

Eller ved hjemreise står i reell fare for å bli utsatt for:

 • Dødsstraff
 • Tortur
 • Umenneskelig eller nedverdigende behandling
 • Straff

Spesiell sosial gruppe

Som asylsøker har du rett på beskyttelse hvis du har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av medlemskap i en spesiell sosial gruppe. En spesiell sosial gruppe er mennesker som har et felles kjennetegn ut over faren for å bli forfulgt.

Eksempler på medlemmer av en spesiell sosial gruppe:

 • Tidligere ofre for menneskehandel
 • Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner eller intersex-personer
 • Sårbare grupper av kvinner og barn

For å ha rett til beskyttelse må tilhørighet til gruppen gi reell forfølgelsesfare.

Fant du det du lette etter?