Barn under barnevernets omsorg


Et barn som er under barnevernets omsorg, og ikke er en enslig mindreårig asylsøker, kan søke om opphold i Norge på grunnlag av sterke menneskelige hensyn.

Hvordan søke?

I utgangspunktet er det de som har foreldreansvaret for barnet som skal signere søknaden. I de fleste tilfeller vil dette være en eller begge av barnets foreldre.

Hvis foreldrene ikke kan signere søknaden, kan barnevernet signere. Da må barnevernet i tillegg levere en skriftlig forklaring på hvorfor foreldrene ikke har mulighet til å signere.

Hvilke dokumenter skal leveres sammen med søknaden?

  • fødselsattest
  • vedtak fra Fylkesnemnda om omsorgsovertakelse
  • uttalelse fra barnevernet om omsorgssituasjonen i dag
  • eventuell skriftlig forklaring på hvorfor et eller flere av disse dokumentene ikke kan leveres

Hvordan levere søknaden?

Barnet og den eller de som har foreldreansvar må møte hos politiet for å levere den signerte søknaden og all dokumentasjonen.

Eventuelt kan barnevernet møte sammen med barnet. Hvis barnevernet møter sammen med barnet, må barnevernet også levere en skriftlig forklaring på hvorfor foreldrene ikke har mulighet til å møte.  

Ta kontakt med det lokale politiet direkte for å avtale en time for levering.

Trenger barnet pass?

Hvis det ikke er mulig for barnet å få pass fra hjemlandet sitt, kan barnet få et utlendingspass fra norske myndigheter. Barnevernet kan søke om pass på vegne av barnet.

Se vilkår for å kunne søke om utlendingspass

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?