UDIs serviceerklæring Dette kan du forvente av oss


UDI skal iverksette regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk. Vi behandler søknader etter utlendings- og statsborgerloven og skal være et fagorgan på utlendingsfeltet. Vår hovedkanal for informasjon er udi.no. Der finner du viktige opplysninger.

Dette gjør UDI

Vi behandler søknader om

  • beskyttelse (asyl)
  • besøksvisum
  • familieinnvandring
  • oppholdstillatelse for å arbeide
  • oppholdstillatelse for å studere
  • norsk statsborgerskap
  • permanent oppholdstillatelse
  • reisedokument.

Vi fatter også vedtak om bortvising og utvising. UDI behandler de sakene som utenrikstjenesten og politiet ikke har myndighet til å avgjøre, og de sakene der det er usikkert om det bør gis oppholdstillatelse. Som faglig overordnet organ gir UDI instruksjoner til politiet og utenriksstasjonene i utlendingssaker.

I tillegg har UDI ansvar for at alle asylsøkere får tilbud om et sted å bo mens de venter på at vi skal behandle søknadene deres, og for å finne gode løsninger for de som vil reise tilbake til hjemlandet sitt.

De ulike delene i UDIs serviceerklæring

  • Vi som jobber i UDI har plikt til å

  • Du kan forvente at vi

Fant du det du lette etter?