International work Bilateral Initiatives under EEA and Norway Grants


Utlysning av bilaterale EØS midler i Hellas på Asyl og Migrasjonfeltet.
Søknadsfrist: 9. mars 2023

I henhold til avtalen mellom Hellas og giverne av EØS-midler om gjennomføring av Asyl og Migasjonsprogrammet GR-H er det nå utlyst bilaterale prosjektmidler med utgangspunkt i følgende formål: " The call shall support initiatives aiming at enhanced cooperation and improved mutual knowledge and understanding between legal entities (including NGOs) in Greece and the Donor States in the field of Asylum and Migration.”

UDI er strategisk og faglig rådgiver ('Donor Programme Partner') til asyl- og migrasjonsprogrammene i Hellas.

Utlysningen og dens retningslinjer finner du herunder:

Det er satt av EUR 110.000. til bilaterale prosjekter under program GR-H. Det kan søkes om inntil EUR 15.000 pr prosjekt.

I prosjektutlysingen gjengis formålet med programmet: The objective of the program “Asylum and Migration” is to ensure functioning national asylum and migration management systems and to safeguard the right to seek asylum through:

  • Improved quality of accomondation and other services in open reception centres
  • Strengthened capacity of key institutions to ensure protection of vulnerable asylum seekers, particulary unaccompanied minors
  • Improved operational procedures and capacity of the Greek Asylum Service and Appeal Commitees
  • Orderly and humane voluntary return of migrants or vulnerable groups

I utlysningen er det videre lagt vekt på følgende:

  • Priorities for initiatives for this call include strengthening the capacity and effectiveness of Greek public and private legal entities, including the exchange of good practices between them and entities in the Donor States. Particular emphasis will be given to areas of concern, such as civic engagement and partnerships with local authorities, promotion and protection of human rights, watchdog and advocacy roles of the civil society sector, empowerment of vulnerable groups (especially unaccompanied minors)
  • Initiatives related to the situation of Ukrainian refugees in Greece are also welcomed

Hvem kan søke? Juridiske personer; organisasjoner, institusjoner, myndigheter, etablert og registrert i Hellas eller i ett av donor-landene (Island, Lichtenstein, Norge).

For mer informasjon se her EEA Grants eller ta kontakt med eeagrants@udi.no.

Kontaktpersoner i Utlendingsdirektoratet:

Anne Siri Rustad
seniorrådgiver
E-post: asr@udi.no
Tlf: +47 932 50 688

Hanne M. Jendal
Seniorrådgiver
E-post: haje@udi.no
Tlf: +47 481 26 404

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?