Skal søkje Melde statsborgarskap for dei som tidlegare har vore norsk statsborgar


Du kan levere ei enkel melding om statsborgarskap viss du tidlegare har vore norsk, og mista norsk statsborgarskap fordi du blei borgar av eit anna land eller ikkje gav frå deg tidlegare statsborgarskap.
Informasjon

Søkjaren er personen som ønskjer å bli norsk statsborgar.

Dersom du er borgar av fleire land, og eitt av dei er eit EU/EØS-land, vel du dette.

Krav til å bli norsk ved melding

  • Krav for å få tilbake norsk statsborgarskap

behandlingstid

Ventetid

Sjekk hvor lenge du må vente for å få svar på en søknad om statsborgerskap.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?