Skal søkje Melde statsborgarskap for nordiske statsborgarar


Viss du er nordisk borgar, over 18 år og har budd her i sju år, kan du melde statsborgarskap i staden for å søkje. Viss du er under 18 år, kan du som hovudregel ikkje bli norsk ved melding.
Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.

Kva gruppe tilhøyrer du?

  • Over 18 år

  • Under 18 år

behandlingstid

Ventetid

Sjekk hvor lenge du må vente for å få svar på en søknad om statsborgerskap.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?