Timebestilling og oppmøte


Slik bestiller du time for å levere søknadsdokument ved ein oppmøtestad (politiet, SUA eller ambassade/VFS søknadssenter).

Du kan dessverre ikkje kontakte UDI for å bestille time, og du skal aldri møte opp hos UDI. Det er berre politiet/ambassaden/søknadsenteret som har tilgang til kalenderen sin for timebestilling.

Når du skal levere ein søknad om opphaldsløyve eller visum og bur i utlandet skal du levere søknaden på eit VFS søknadssenter eller på ein ambassade.

Når du bur i Noreg og skal levere ein søknad eller bestille opphaldskort, skal du møte hos politiet eller på Servicesenter for utanlandske arbeidstakarar. (ekstern nettstad)

Praktiske spørsmål om timebestilling

 • Korleis bestiller eg time hos politiet?

 • Korleis bestiller eg time hos ambassade/VFS søknadssenter?

 • Eg finn ingen ledig time. Kva kan eg gjere?

 • Når legg politiet ut nye timar?

 • Det er lange ventetider hos politiet der eg bur. Kan eg bestille time i eit anna politidistrikt?

 • Kan eg endre informasjon eller oppmøtestad på ein innlevert søknad?

 • Treng eg å bestille ny time etter at eg har fått svar på søknaden min?

 • Kan fleire i familien møte på éin time?

Rettigheter og opphold

 • Kva skjer med rettane mine viss eg skal søke fornying, men ikkje får time hos politiet i tide?

 • Eg treng stadfesting på lovleg opphald medan eg ventar på å få time hos politiet for å søkje om fornying eller permanent opphaldsløyve. Kva kan eg gjere?

 • Korleis kan eg vise overfor andre offentlege kontor og arbeidsgivaren min at eg har registrert søknad i tide og framleis har lovleg opphald?

 • Eg har bestilt time for å registrere meg, men har ikkje vore hos politiet enno. Korleis kan eg vise overfor andre offentlege kontor at eg har opphaldsrett etter EU/EØS-regelverket i Noreg?

 • Kva skjer viss eg ikkje får levert søknaden min på grunn av stengd ambassade/VFS søknadssenter eller ein suspendert representasjonsavtale?

Tekniske problemer i Søknadsportalen

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?